Thiết bị Switch Cisco Catalyst C9300 thế hệ mới với khả năng xếp chồng hàng đầu của thiết bị mạng Cisco và các chức năng bảo mật cấp cao Layer 3 hướng tới các ứng dụng của Cloud, dễ dàng triển khai rộng rãi được cho là nền tảng chuyển mạch, giải pháp cải thiện hiệu suất cho các doanh nghiệp.
Trang web : Ciscochinhhang.com.
Tìm hiểu tính năng của bộ chuyển mạch thiết bị Catalyst 9300 Series.
Bộ chuyển mạch thiết bị Switch Catalyst C9300 thế hệ mới với chức năng xếp chồng hàng đầu của Cisco và những chức năng bảo mật cấp cao Layer 3 hướng tới những ứng dụng của Cloud, dễ dàng triển khai rộng rãi được cho là nền tảng chuyển mạch, giải pháp cải thiện hiệu quả cho các công ty.
Xem thêm : WS-C2960X-48TS-L specs

Vậy thiết bị Cisco 9300 Series có những điểm gì nổi bật ? Hãy cùng Ciscochinhhang.com điểm qua trong bài tin nhanh sau đây.
Thiết bị Switch Catalyst Cisco 9300 Series những chức năng đặc biệt
Thiết bị mạng Catalyst C9300 trên thị trường hiện tại vẫn còn rất mới, trong thực tế dòng thiết bị nàu chưa phổ biến và chưa được dùng rộng rãi như những dòng Switch Layer 2 C2960 hoặc Layer như thiết bị Switch Cisco C3850.
Tuy nhiên, một số những hệ thống sử dụng Cloud hướng tới tính đảm bảo an toàn cao, tiện ích lớn đã sử dụng dòng sản phẩm này. Với khả năng xếp chồng tốc độ 480Gbps mang tới nhiều lơi ích cho công ty.
Thiết bị Cisco IOS XE, một hệ điều hành hiện đại dành cho công ty có hỗ trợ lập trình hướng mô hình gồm NETCONF, RESTCONF, YANG, kịch bản Python trên hộp, truyền từ xa, lưu trữ ứng dụng dựa vào vùng chứa và vá để sửa các lỗi quan trọng. Hệ điều hành này cũng có sẵn những hệ thống phòng thủ để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công thời gian chạy
Xem thêm : Thiết bị mạng Cisco.