Ae Cứ Xem RỒi Nhận Xét DÙm Mấy E Nó Nha....
Liên Hệ : 09 699 11 633 - 012 699 11 699 Long
D/c 213/2 Khuông Việt - Phú Trung - Tân Phú
1/ Gà Vàng Mỹ Lai Rừng - Trạng 900Gram - 8,5 Tháng Tuổi - Giá 1 TR

2/ Gà Mỹ Lai Rừng - Lai 50% - Trạng 980 gram - 9 tháng tuổi - Giá : 1,2TR

3/ Gà Bông - Lai 35% Máu Mỹ - Trạng 1,1kg - 9 Tháng Tuổi - Giá : 1,2Tr