người nhà xách tay mang về ,hàng của T mobile (đã check imei unclock ok) đã active nhưng còn mới đến 99,99% .Phụ kiện chưa khui lun,máy màu đen 16G .Giá 9chai5 (fix) hàng USA chính cống ,anh em nào cần đến nhà mua cho yên tâm
bao test 1tuan .
DC : 264 Vĩnh Viễn P.4 Q10
TD 0907774184