bán lai cho ae nào cần: up hỉnh gà trống chuôi 50 peru 50asill 1t5 2kg [IMG] [/IMG] mai peru lai asill 2kg 1t [IMG][/IMG] moi chi tiet xinh lh 01864104181 dt nhiều khi hết pin ae de lai tn minh se goi lai