Cần thanh lý gấp xưởng may

5 máy 1 kim hiệu juki
1 may vắt sổ 5 ống hiệu pegasus
2 máy cắt hiệu km
Một bàn cắt và hệ thống đèn điện đầy đủ
Giá thương lượng
Liên hệ: 0937579135