NGÀY 03/06/13
SỐ 1 : GÀ PERU TƠ 6,5 THÁNG 2KG6 YẾU GIÁ 8TR/CON
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
SỐ 2 : GÀ PERU ĐẸT 12 THÁNG NẶNG GẦN 2 KG THÍCH HỢP ĐỖ GÀ TRE
GIÁ 5TR/CON
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
SỐ 3 GÀ MỸ ĐEN 2KG2 CÒN ỐM DO ĐẠP MÁI NHIỀU GÀ 12 THÁNG . GIÁ 4TR/CON
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
LH 0908982088 NHÀ NGAY CHỢ LẠC QUANG -Q12 - GẦN CẦU VƯỢT AN SƯƠNG