Gà Khét Vàng 800K 2kg9 ok thi minh chụp hình cho xem ..........................nhé. Mình ở Củ Chi....Ship gà từ 6h-7h45 từ an sương xuống Chợ BÌnh Chánh,,,,,gà đẹp Ăn 2 thua 1 thua vớt .