[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]MỰC IN VĂN PHÒNG - MỰC PHOTO[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]TƯƠNG THÍCH[/TD]
[TD]MÃ MỰC[/TD]
[TD]GIÁ[/TD]
[TD]MỰC NẠP[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD]HP Laserjet 1100/1100A/3100/3200/Canon LBP-800/810/1120[/TD]
[TD]HP92A[/TD]
[TD]550,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD]HP Laserjet 1200/1000; Canon LBP 1210[/TD]
[TD]HP15A[/TD]
[TD]550,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD]HP Laserjet 1160/1320 Series/3390/3392/Canon LBP 3300[/TD]
[TD]HP49A[/TD]
[TD]550,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD]HP Laserjet P 2014/2015[/TD]
[TD]HP53A[/TD]
[TD]625,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD]HP Laserjet P 1005/P 1006[/TD]
[TD]HP35A[/TD]
[TD]625,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD]HP Laserjet P 1505/1505n/M1522n/1522n MFP/1522nf MFP[/TD]
[TD]HP36A[/TD]
[TD]650,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD]HP Laserjet 2100 Series/2200 Series/Canon LBP 1000[/TD]
[TD]HP96A[/TD]
[TD]1,250,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD]HP Laserjet 1010/1020/1018/3050[/TD]
[TD]HP12A[/TD]
[TD]550,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD]HP Laserjet 2400/2420[/TD]
[TD]HP11A[/TD]
[TD]1,500,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10[/TD]
[TD]HP Laserjet 2055[/TD]
[TD]HP05A[/TD]
[TD]700,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]MỰC IN CHO MÁY LASER SAMSUNG[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung ML-1610/2010/SCX-4521F[/TD]
[TD]ML-1610[/TD]
[TD]875,000[/TD]
[TD]120,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD]Samsung ML-1510/1710/1740/1750/SCX4100/4216F[/TD]
[TD]ML-1710[/TD]
[TD]875,000[/TD]
[TD]120,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD]Samsung ML-2250/2250M[/TD]
[TD]ML-2250[/TD]
[TD]1,925,000[/TD]
[TD]120,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD]Samsung SCX-4200[/TD]
[TD]SCX D4200D3[/TD]
[TD]1,000,000[/TD]
[TD]120,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]MỰC IN CHO LASER CANON[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD]Canon LBP 3300[/TD]
[TD]Canon EP-308[/TD]
[TD]550,000[/TD]
[TD]80,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD]Canon FAX L200/220/40/250/260i/295/300/350[/TD]
[TD]Canon FX-03[/TD]
[TD]550,000[/TD]
[TD]80,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD]Canon Fax L100/120/L140/MF4150/MF4680[/TD]
[TD]Canon FX-09[/TD]
[TD]625,000[/TD]
[TD]80,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]MỰC MÁY PHOTO[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD]Canon[/TD]
[TD][/TD]
[TD]950,000[/TD]
[TD]Giá mực photo có thể thay đổi theo từng mã máy.[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD]Ricoh[/TD]
[TD][/TD]
[TD]1,250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD]Xerox[/TD]
[TD][/TD]
[TD]1,440,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD]Toshiba[/TD]
[TD][/TD]
[TD]950,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Film Fax[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 3"]PANASONIC[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD]KX-FT 205/206/208/215/218/FC-225/226/PG2452/2658[/TD]
[TD]KX-FA52E (30m)[/TD]
[TD]47,500[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD]KX-FP 141/142/143/145/146/148[/TD]
[TD]KX-FA54E (35m)[/TD]
[TD]47,500[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD]KX-FP 80/81…96/151…..168/175/308/328CN[/TD]
[TD]KX-FA55A (50m)[/TD]
[TD]47,500[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD]KX-FP 331/332/338/341/342/343/351/352
361/362/363/421/93/94[/TD]
[TD]KX-FA93 (57E) (70m)[/TD]
[TD]57,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]LINH KIỆN MÁY IN,FAX[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]DRUM SAMSUNG/HP/CANON[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD]HP 1000 /1150 / 1200 / 1300 / 3300 (cartridge 13A / 15A / 24A)[/TD]
[TD]DOK15A[/TD]
[TD]90,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD]HP 1160 / 1320 / P2015 / 3390 / 3392 (Cartridge 49A/53A)[/TD]
[TD]DOK49A[/TD]
[TD]90,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD]HP 1005 / 1006 (Cartridge 35A) / P1505 / N / M 1522[/TD]
[TD]DOK35A[/TD]
[TD]120,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD]HP 2035/2055[/TD]
[TD]DOK05A[/TD]
[TD]180,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD]Samsung ML-1610 / 2010/ 2510 / 2570 / 2571N / SCX-4321 / 4521[/TD]
[TD]DGKML1610[/TD]
[TD]120,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]THANH GẠT MỰC[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD]HP 1160 / 1320 / P2015 / 3390 / 3392 (Cartridge 49A/53A)[/TD]
[TD]GL49A[/TD]
[TD]50,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD]Canon LBP 3300 (Cartridge EP-308)[/TD]
[TD]GN49A[/TD]
[TD]50,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]