Xin Vào Thẳng Vấn Đề nha Tình hình Nha Đang có Mấy pé bầu Câu Cần Bán....
VÀ Sau Đây Là Hình Ảnh Của Một Số pé
Xòe Mỹ Đang Đẻ :

Dưới Đây Là Mấy Pé Khủng Long:

Dưới Đây Là Chim Thái Nha...

Và Còn Có Một Số Pé Két Nữa AE nào Mua Thi ALo
Và Giá Cả Thì AE cứ Liên He wa SDT 0917839427 Nhà o Quận 6 nha