MÌNH CÓ 2 Ổ CỨNG CHỨA DỮ LIỆU HIỆU WD
MÌNH CẦN BÁN LẠI CHO AI CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG
T1: HDD 160G WD
ĐANG XÀI TỐT
HIỆU XUẤT 7200
CÓ BAO DA RIỆNG VÀ CÁP
GIÁ BÁN 700K
T2: HDD 320G WD
ĐANG XÀI TỐT
HIỆU XUẤT 7200
CÓ DÂY CÁP RIÊNG
GIÁ BÁN 900K
LIÊN HỆ: 0903 757 752
ĐỊA CHỈ 161 ĐƯỜN SỐ 30 P6 GÒ VẤPHDD 160G GIÁ 700KHDD 320 GIÁ 900K