4/6/2013
Mình mới đem con gà trống nòi mỹ bỗn nhà đỗ , gửi nuôi dưới nha trang , mới đem lên hôm nay , gà chuối xám , chân xanh , bị 1 ngón chân kua , gà 7 tháng , hiện 1kg6 hơn , cự hết gà , chưa biết đá , đang thay lông ,.... Gà nhát người lắm , tại vì thả lang dưới nha trang đem lên nhát lắm
Giá em nó ra đi : 1 triệu 800 ( Fix )

Gà cha : điều chân xanh ( Đã bán)Gà mẹ: chuối sữa chân xanhLiên lạc : 0188.5635.127 ( tín gà mỹ )
Địa chỉ : 124 nguyễn duy phường 10 quận 8