2 Cái Ổ Cứng Samsung 80gb : Tình Trạng Good


Giá 250k / 1 Cái
WEB CAM

Giá 50k
Card Mạng TPLINK .

Giá 50k
Bàn Phím GiGaByte
- Giá 20k
Cáp Mini USB :
Giá 10k
Cáp Máy In
Giá 20k
Liên Hệ 01666666573 .