cần ban em iph5 lock , mau trắng , nha mang sprint , activa đc 1tuan
tinh trang moi 99% bi tray nhe 1goc nhu đầu tâm luc khui hop đã xtay tu my ve . nhan tinh , 3g đc nhe ,fix loi full nhu qte ,
phu kiện ,fullbox,sac . cap .tay mghe. theo may , 100%
may ban ra bao test 1tuan , .buon ban tai nha co wifi cho ace test luog
đia chi xem may , 101pham đinh ho , p6 q6
dt 0908769601 , 0966006643
gia cho e no ra đi nhanh chong 10trieu500,