Trại gà mới làm xong có 1 số gà tre mới lên và có cung cấp gà tuyển chọn đá tiền cho ae.
AE nào thích liên hệ : 01283937469 Nam 21t cung cấp gà zin mới lên
AE nào thích gà tiền liên hệ: 0974784006 a Phước cung cấp gà tiền qua tuyển chọn.
1 số gà vườn mới úp bội để rẽ cho ae về nuôi lại đá, và 1 số gà tuyển chọn kỹ càng cho ae đá tiền.
Gà mới lên giá từ 500k > 1tr
1 số hình đại diện

Gà tiền call và 1 số hình đại diện