như tiêu đề con cái 10 triệu, con đực 8 triệu bao taxi chở về thành phố, đ/c thị trấn đức hòa long an, giáp ranh bình chánh tỉnh lộ 10 đt: 098.68.168.39
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]