http://www.upanh.com/slider/?e=malih...rt=9rnf1idy7bi
+ Cơ sở chúng tôi đang nuôi và bảo tồn những cặp chó bố mẹ đẹp, thuần chủng, tiêu biểu :
_ Vện cọp, lưỡi đen 100%.
_ Vàng lửa, lưỡi đen 100%.
_ Đen tuyền, lưỡi đen như thuốc bắc.
+ Bán chó có nguồn gốc, giống tốt, bảo đảm sức khỏe, giá hữu nghị, giao lưu.
+ Phối giống và bán chó Phú Quốc tiêu chuẩn!
ĐT : 09 02 03 1178 _ 099 36 37 393
ĐC : số 114B, đường TX22, phường Thạnh Xuân,quận 12, Tp. HCM