hiện mình còn dư vài cây iphone 4 16g đen quốc tế ,máy đẹp 98%
giá ra đi 6tr6 (máy , sạc cáp , tai nghe )
liên hệ tại nhà q5 : 01229006936 (Thuận)