Em bán bớt 1 trong 2 lens:
1. Canon EF 50mm f/1.8 II Hàng LBM, hộp xách đủ BH đến 4/2015, đã có lấy ra chụp vài chục tấm. Giá 1t900
2. Canon EF 50mm f/1.8 II Hàng LBM, hộp xách đủ BH đến 5/2015, mới 100% chưa lấy ra gắn lên lần nào. Giá 2tr
Do em order nhầm thành 2 cái giống nhau bán bớt 1 cái.
Cái xài rồi còn mới tinh nên em ko up hình.
Em bận đi làm nên chỉ có nhà sau 5h chiều.
Vui lòng gọi 0918 chín một 22 chín chín
PS: Ai có EF 50mm f/1.4 mới 99% cho em bù nha. Cảm ơn