Tình hình là dư dùng còn khoảng 10 cái đèn máy chiếu ( loại 163W ) , nay muốn thanh lý , ACE nào cần liên hệ : QUỐC CƯỜNG : 0903913161 , giao dịch TP.HCM . Thanks ACE đã xem tin . Mình sẽ úp hình lên cho ACE tham khảo .