Như tiêu đề ổ cứng mua ngày 31/5 mới xài 5 ngày do dung lượng chứa không đủ nên bán mua ổ 3T
giá 1tr8 trả giá khỏi call( mua tại tân doanh) BH2 năm
0979914483 3/6 bạch đằng F2 tân bình