[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[B]Tuyet Nga[/B] và chương trình “Tri ân khách hàng tháng 6”
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#002060]Nhân dịp ngày Tết thiếu nhi 1-6, và kì nghỉ hè của các e học sinh và để cám ơn các đơn vị[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#002060] đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#002060]ã cộng tác với Công ty [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=3][COLOR=#002060][B][I]Tuyet Nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#002060][/B][/I]. Chúng tôi có chương trình giả[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#002060]m giá đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#002060]ặc biệt với các mặt hàng. Chi tiết chương trình khuyến mãi như sau :
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][B]1- Giảm giá 5% trên tổng đơn hàng có trị giá từ 50-80 triệ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911]u đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ồng (Giá trước thuế VAT)-tuyet nga[/B]
[B] 2- Giảm giá 8% trên tổng đơn hàng có giá trị trên 80 [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911]đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ến 100 triệ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911]u đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ồng (Giá trước thuế VAT)-tuyet nga[/B]
[B] 3- Khuyến mại tặng khách hàng 1 bộ bàn nhự[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911]a đúc tr[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ị[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911] giá 1.500.000 đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ồng với các đơn hàng đồ chơi ngoài trời có giá trị từ 20 triệ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911]u đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ồng trở lên.-tuyet nga[/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#BF8F00][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]MỌI NGƯỜI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP MR.TRUNG - PHỤ TRÁCH KHU VỰC (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)[/B]

[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]Hỗ trợ vận chuyển tớ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911]i các đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ị[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911]a đi[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ểm trong nội thành Hà Nội.[/B]

[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#0563C1][U][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/B_lin_hon_i_dng.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][/B][/U]

[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#0563C1][U][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/B_bng_2.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][/B][/U]

[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#0563C1][U][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/Bp_bnh_nga_g_4.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][/B][/U]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#8EAADB][B]Đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#8EAADB]ặc biệt nhân dịp 1-6 Tuyet Nga miễn phí vận chuyển và lắ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#8EAADB]p đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#8EAADB]ặt với tất cả các đơn hàng trong nội thành Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ : MR.TRUNG - PHỤ TRÁCH KHU VỰC (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)[/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]