Mình có một số gà mỹ đẹt bán,anh em xem thích thì alo cho mình,Tý ben tre 0909100945.
Tất cả gà điều khoẻ mạnh và không rớt lông.
MS1:Gà Điều chân thao 1,8kg,13 tháng gà.giá 3 triệu.


MS2.Gà điều chân thau,1,8kg,13 tháng gà,giá 3 triệu.


MS3:Gà xám chân xanh,1,8 kg,13 tháng gà,giá 3 triệu.


MS4:Gà xanh móng rồng,1,6 kg(hơi ốm tí),gà 13 tháng,giá 3 triệu.


Anh em có xem ủng hộ dùm,cám ơn nhiều.