Cần bán các món sau:
1/ Grip for Canon 5D mark II BG-E6, mua đập hộp seo giờ nó vậy (fullbox), ko thiếu thứ gì, ko kèm pin hen, giá theo chồng mới: 1400k (fixed)


2/ Thẻ nhớ CF Scandisk Extreme (60Mb/s) 16Gb, BH 5năm, fullbox + thẻ BH 5năm lun hen, giá theo chồng mới: 1000k (fixed)

3/ Balô Lowepro singshot W200, không phải hàng face hen, mua mới bên Zshop sài tới giờ lun, đánh giá trên 92% hen, giá theo chồng mới: 900k (fixed)

Liên hệ: 0 9 0 3 sáu 9 sáu 1 tám 5
Địa chỉ: 52 Nguyễn Duy, P9, Q8