như tiêu đề cần mua 2kg sâu worm tại quận 10 gấp ai có thì phone cho mình cho nha , số điện thoại nè : 01244846112 , cấp gấp trong nháy hôm nay nha hay là ai biết chỗ nào cho em biết luôn cũng được