Giày da cá sấu thiên nhiên 100%, lót bằng da bò. Đế da cao cấp. Xem hàng chi tiết tại www.shoppingcity.vn
Mã KT01

Mã KT02


Mã KTBS01
- Da bò phối da cá sấu cột dây

Mã KTBS02 - Da bò phối da cá sấu không cột dây

(xem thêm hình ảnh tại www.shoppingcity.vn)