* Máy Ảnh KTS Du Lịch
* Sony W690 mới 98%
+ Phụ kiện : Sạc + Pin + Thẻ 2 GB
+ Xuất sứ: Xách tay
+ Giá: 1.900.000 VND
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Sony W630 mới 98%
+ Phụ kiện : Sạc + Pin + Thẻ 2GB
+ Xuất sứ: Xách tay
+ Giá: 1.400.000 VND
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Sony W610 mới 98%
+ Phụ kiện : Sạc + Pin + Thẻ 2 GB
+ Xuất sứ: Xách tay
+ Giá: 1.500.000 VND
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Sony W310 mới 98%
+ Phụ kiện : Sạc + Pin + Thẻ 2 GB
+ Xuất sứ: Xách tay
+ Giá: 1.100.000 VND
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Canon ixus 870is mới 98%
+ Phụ kiện : Sạc + Pin + Thẻ 2 GB
+ Xuất sứ: Xách tay
+ Giá: 1.700.000 VND
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Canon ixus 200is mới 98%
+ Phụ kiện : Sạc + Pin + Thẻ 2 GB
+ Xuất sứ: Xách tay
+ Giá: 1.800.000 VND
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Canon ixus 1000HS mới 98%
+ Phụ kiện : Sạc + Pin + Thẻ 2 GB
+ Xuất sứ: Xách tay
+ Giá: 2.100.000 VND
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Canon Power Shot A-3400is mới 98%
+ Phụ kiện : Sạc + Pin + Thẻ 2 GB
+ Xuất sứ: Xách tay
+ Giá: 1.800.000 VND
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Samsung ST700 mới 98%
+ Phụ kiện : Sạc + Pin + Thẻ 2 GB
+ Xuất sứ: Xách tay
+ Giá: 2.400.000 VND
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Panasonic DMC-FH5 mới 98%
+ Phụ kiện : Sạc + Pin + Thẻ 2 GB
+ Xuất sứ: Xách tay
+ Giá: 1.400.000 VND
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Fujifilm JV-300 mới 98%
+ Phụ kiện : FullBox
+ Xuất sứ: Xách tay
+ Giá: 900.000 VND
Các loại máy khác: