Vì mình bận thi tốt nghiệp đai học y dược nên không có thời gian chăm sóc dàn chim tuyển đẹp
Cần thanh lý hết dàn chào mào
SÔNG CÔN ALươi
Liên hệ: HIỆP 0919517472 hay 0996117559
Địa chỉ: 298 Hồng Lạc-Q Tân Bình- Tp HCM

1/ Chào mào SÔNG CÔN, 4 mùa, đã đạt giải khuyến khích hội thi chào mào Q Tân Bình năm 2012,fix 5chai
Video clip a e nào muốn xem cho địa chỉ mail minh gởi2/ Chào mào SÔNG CÔN, 1,5 mùa, họng bò, giọng tốt, 2chai, có Video clip a e nào muốn xem cho địa chỉ mail minh gởi

3/ Chào mào A Lươi. 1,5 mùa, mào LÂN, giọng tốt, dáng đẹp, 1,5chai

4/ Chào mào A Lươi, họng bò, dáng đẹp, to chim dài đòn, giọng tốt, 1,5chai

Cảm ơn a e ghé thăm, mình sắp về quê QUẢNG NAM nên chia lai mấy e chào mào đẹp này, để a e chăm sóc và tận hưởng giọng và cách chơi của chào mào SÔNG CÔN thuộc tỉnh QNam va A Lươi Huế.