MINH MOI NHAP VE 2 CON PHOC SOC THUAN CHUNG RAT DEP .AI CO NHU CAU PHOI GIONG XIN LIEN HE MINH.

lh:0987314628
dc:494/11 gia phu f3 q6

GIA CHO 2 LAN PHOI LA 1T5(FIX CHO ANH EM NAO NHIET TINH NHA)vai tam hinh em no day: