card DW1510 802.11 AGN
Dual band 5G/2.4G 450MB/S sóng cực mạnh
hỗ trợ win 7, win 8, MAC OS LION 10.8
giá 450k

card wifi DW 1703 802.11 AGN & Bluetooth sóng cực mạnh xài cho hệ điều hành MAC và win 7 giá 500k

card Atheros 9285 AR5B95 chuẩn N sóng cực mạnh xài cho win 7 và hệ điều hành MAC 400k
A.Nghia 01225481574
xem hàng ở Quận 11