[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl105, align: center"]Vi Tính DQH COMPUTER
[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl76"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl97"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl74, width: 864, align: left"]Chuyên : Mua bán linh kiện máy tính bàn , giá sĩ như lẻ , hàng được cập nhật thường xuyên .
[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl77, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl98"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl75, width: 864"]Thu mua các linh kiện máy tính bàn hàng cũ : main , ram , hdd, vga , lcd …đặc biệt là cpu[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl78, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl98"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl75, width: 864"]Thanh lý phòng nét , trường học công ty , … giá cao và hợp lý , hoa hồng cao cho ace giới thiệu[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl78, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl98"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl75, width: 864"]Trao đổi linh kiện máy vi tính, nâng cấp máy tính củ của bạn[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl78, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl98"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl75, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl78, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl98"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl108, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl68, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl66"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl109, width: 864, align: center"]BẢNG BÁO GIÁ[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl79, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl97"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl110, width: 864, align: center"]LUÔN CẬP NHẬT THEO THỜI GIÁ 24/24[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl76, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl97"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl107, width: 864, align: center"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl76, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl97"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl106, width: 864"]MAINBOARD:[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl80, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl81"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]MAIN ASUS G31 P5KPL AM SE - BH[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]550,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"]SL 10[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]MAIN ASUS G41 RAM 3 - BH T1/2014[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]1,150,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"]SL 5[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]MAIN ASUS H61 P8H61-MX, - BH T7/2014[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]1,050,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"]SL 5[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]MAIN ASUS H61 P8H61-MX, - BH T1/2015[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]1.100.000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"]SL 5[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]MAIN FOXCONN G41 RAM 3 - BH T4/2014[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]800,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"]SL 5[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]MAIN FOXCONN H55 MXV - BH T4/2014 ( no fe )[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]1,200,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 5[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl85, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl86, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl87"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]MAIN FOXCONN G41 RAM 2 - BH T4/2014[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]650,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"]SL 2[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl106, width: 864"]RAM[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl80, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl81"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]RAM KINGMAX 1GB bus 800 - BH T5/2015[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]220,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"]SL 6[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]RAM KINGTON 2GB bus 800 HẾT BH[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]370,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 15[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]RAM HÀNG MÁY BỘ 512MB bus 800[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]70,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 50[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]RAM HÀNG HYNET MÁY BỘ 2GB bus 1333 full box new - BH 1 NĂM[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]330,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 100[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl85, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl86, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl87, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl88, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl89, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl81"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl90, width: 864"]HDD[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl80, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl81"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]HDD WESTERN 80GB SATA HÀNG MÁY BỘ[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]350,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 20[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl85, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl86, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl87, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]HDD SEAGATE 250GB SATA HBH[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]750,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"]SL 5[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]HDD SEAGATE 160GB SATA HBH[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]600[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 10[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]HDD SAMSUNG 160G SATA HBH[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]520,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 20[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl88, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl89, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl81"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl106, width: 864"]CPU[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl80, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl81"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]CPU DUACORE E5300 2.6GZ[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]400,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"]sl 10[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]CPU DUACORE E5500 2.8GZ[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]550,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"]sl 10[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]CPU CORE 2 DUA E7300 2.53GZ[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]800,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 5[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]Cpu CORE2 2DUA E8400 3.0GZ[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]1,050,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 10[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]Cpu DUAL CORE E6300 2.8GZ[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl90, width: 864"]LCD[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl80, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl81"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]LCD ASUS 17'' VUÔNG model VB172D[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"]1,100,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 5C[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl83, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl91, width: 186, align: left"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl90, width: 864"]
DVD
[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl92, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl81"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]DVD RW SATA HÀNG MÁY BỘ MẶT ĐEN[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl91, width: 186, align: left"]250,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"]SL 5[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl85, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl93, width: 186, align: left"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl87"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl90, width: 864"]LINH TINH[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl92, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl81"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl91, width: 186, align: left"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]FAN ZIN 775 LÙN ĐÃ VỆ SINH SẠCH SẼ[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl91, width: 186, align: left"]60,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 50[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl85, width: 864"]FAN ZIN 1155 NEW 100% LÕI ĐỒNG[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl93, width: 186, align: left"]150,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl87, align: left"]SL 20C[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl82, width: 864"]FAN ZIN 1155 LÕI NHÔM NEW 100%[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl91, width: 186, align: left"]100,000[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84, align: left"]SL 20C[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl94, align: left"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl91, width: 186, align: left"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl84"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl94, align: left"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl96, width: 186, align: left"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl94"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl72"]HÀNG BÁN RA ĐƯỢC BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG VÒNG 1 PHÚT KHÔNG CÓ HÀNG THAY THẾ SẼ HOÀN TIỀN 100% GIÁ TRỊ BAN ĐẦU
SHIP HÀNG TOÀN QUỐC QUA NHÀ XE[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl70, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl66"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl104, width: 864"]ACE NÀO CÓ HÀNG KHÁC CẦN BÁN HOAC TRAO ĐỔI THÌ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP MR. CÔNG[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl99, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl100"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl101, width: 864"]GIÁ LUÔN CẬP NHẬT MUA HÀNG NGÀY THEO THỊ TRƯỜNG[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl99, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl100"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl103, width: 864, align: left"]ACE NÀO CÓ HÀNG CẦN BÁN LIÊN HỆ NHƯ SAU[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl99, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl100"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl103, width: 864, align: left"]HOTLINE : 0936.537.745-0963.363.105 Mr CÔNG[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl99, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl100"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl103, width: 864, align: left"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl99, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl100"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl103, width: 864, align: left"]YH : DQH_computer ( kinh doanh)[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl99, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl100"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl103, width: 864, align: left"]YH : cong_hoanganh90 ( kinh doanh )[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl99, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl100"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl103, width: 864, align: left"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl99, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl100"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl103, width: 864, align: left"]ĐC : 176/3/5 Dương Quảng Hàm F5 Gò Vấp HCM[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl99, width: 186"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl100"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl103, width: 864, align: center"]Đường số 14 điện lực gò vấp[/TD]
[/TR]