Mới ráp máy dc 1 tuần thấy 1gb chạy chưa fê nên mún bán em Card Giga N210 1GB DDR3 nâng cấp em khác
còn BH 3 năm,
địa chỉ: THỦ ĐỨC
giá : 600k
sdt: 0966461491 (chỉ nhận tin nhắn hoy nha mình còn làm)