Hiện tại do không thich nuôi chào mào nữa nên mình muốn giao lưu với chích chòe lữa.
số 1:
- chào mào gốc Quãng Trị nuôi được 8 tháng lồng.
- Treo lên tương đối dạn chim, cầm lồng còn trao.
- Đã xổ giọng 5 âm rồi.
- Dữ chim, nết chơi lăng xăng linh hoạt. Hiện rại do chuẩn bị thay lông nên lông lá hơi xấusố 2:
-Chào mào mua chim con tai tiệm trong khu công nghiệp Tân Bình.
- Đã thay 1 mùa lông, dạn chim, nuôi quen có thể rờ được.
- Vì là chim con nên về đấu kè chơi hơi yếu 1 chút. Bạn nào chăm sóc mua sau chơi tốt.
- Chim đã sổ giọng 4,5 âm rồi.
- Chim mồng lân, tường chim hơi nhỏ nhưng nhìn rất đẹp.Bạn nào có nhu cầu thì giao lưu với mình 01699811111
địa chỉ : 57/26A đường Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân.
Các bạn ghé ngang xin up dùm. Xin cảm ơn nhiều !