Do bận việc nên cần thanh lý trong ngay chim hoa mi hót nhiều giọng ,trung chim dài đòn chan trắng mỏ ngà,cao cau,bao chơi cội.k tật lỗi,hót căng co xoè nhưng k lớn lắm.giá la 2chai5,k lồng.va con mái con 2 mùa ,k tật lỗi ,lông mơi ,ti trống va xuỳ tốt.gia la 1chai5 luôn long.co fix cho ae nao co thiện chí nếu lấy cả cặp.ai k mua xin dung noi loi cay đang.lhe 0903065246.minh o gò vap.