Dọn chuồng còn vài còn gà lai và mỹ rặc bán giá fix cho ai có nhu cầu nuôi hay làm giống,tất cả đều là gà bổn nhà đổ ra và chơi xưa nay nên bao anh em yên tâm về bổn bang và cựa nẻo,topic của mình gà như thế nào mình ghi rõ ràng Ae ưng ý cứ xem kỹ có gì alo cho mình ,Ae nào bắt hết mình sẽ fix cho giá tốt nhất.
MS1 : gà điều bông chân thau đuôi lao,cánh dán ,mồng dâu chập trái,hai hàng trơn ,lai 50%.
+cân nặng :1kg050g
+thành tích : gà 8 tháng 5 zin 100%
+gà tơ cự nhẹ gà lạ .
+ giá :900k

MS2 : gà mái tre lai gần như rặc chuối lửa chân thau(gà cha lai 75% ,gà mẹ mỹ rặc).
+cân nặng :7 lạng 5
+thành tích : gà mới bỏ con đang chịu trống chuẩn bị đẻ lại lứa thứ 2.
+ giá :900k.