laptop:
elpida 2gb_800 giá 300k
ramaxel 2gb_800 giá 300k
2 cây ram M 2gb_800 giá 300k/2
toàn là ram tháo máy ra bán, chưa từng sửa, chạy tốt, a em ủng hộ nha, không mua up giùm, sẽ up lại nhiệt tình

lh: 0903-975-114
gặp ANH
nhà bên ÂU CƠ