[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]Trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng giá mực in văn phòng.[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]MỰC IN VĂN PHÒNG - MỰC PHOTO[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]TƯƠNG THÍCH[/TD]
[TD]MÃ MỰC[/TD]
[TD]GIÁ[/TD]
[TD]MỰC NẠP[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD]HP Laserjet 1100/1100A/3100/3200/Canon LBP-800/810/1120[/TD]
[TD]HP92A[/TD]
[TD]550,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD]HP Laserjet 1200/1000; Canon LBP 1210[/TD]
[TD]HP15A[/TD]
[TD]550,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD]HP Laserjet 1160/1320 Series/3390/3392/Canon LBP 3300[/TD]
[TD]HP49A[/TD]
[TD]550,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD]HP Laserjet P 2014/2015[/TD]
[TD]HP53A[/TD]
[TD]625,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD]HP Laserjet P 1005/P 1006[/TD]
[TD]HP35A[/TD]
[TD]625,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD]HP Laserjet P 1505/1505n/M1522n/1522n MFP/1522nf MFP[/TD]
[TD]HP36A[/TD]
[TD]650,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD]HP Laserjet 2100 Series/2200 Series/Canon LBP 1000[/TD]
[TD]HP96A[/TD]
[TD]1,250,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD]HP Laserjet 1010/1020/1018/3050[/TD]
[TD]HP12A[/TD]
[TD]550,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD]HP Laserjet 2400/2420[/TD]
[TD]HP11A[/TD]
[TD]1,500,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10[/TD]
[TD]HP Laserjet 2055[/TD]
[TD]HP05A[/TD]
[TD]700,000[/TD]
[TD]70,000[/TD]
[/TR]