----------------------------------------------------------------
*********ADAPTER *****PIN****KEYBOARD
Dell ******10 – 25 **25 – 35 **15 - 20
Acer ******10 – 18 **25 – 45 **15 - 20
Sony******15 – 28 **35 – 55 **20 - 45
Asus ******12 – 25 **30 – 50 **20 - 35
Toshiba****14 – 25 **30 – 45 **15 - 28
IBM Lenovo*15 – 25 **28 – 48 **15 - 40
HP–Compaq*15 – 35**25 – 50 **15 – 30
HDD 160Gb Sata Laptop : 970k/12th
HDD 250Gb Sata Laptop : 1130k/12th
HDD 320Gb Sata Laptop : 1280k/12th
HDD 500Gb Sata Laptop : 1450k/12th
Sửa Adpater các loại : 70.000 – 120.000 đ
Hotline: 0918 417 436 – ANH LIÊU
Luôn có GIÁ ỮU ĐÃI” cho kỹ thuật + Công Ty + Sinh Viên.
(Bạn hãy lưu tin này – đôi khi bạn cn đến)
Cty TNHH TM-DV Tin Hc HIP PHÁT