_Sạc macbook air 45W zin theo máy 2010 giá 700.000 VND
_Sạc macbook pro 60W zin theo máy 2010 giá 600.000 VND
Fone : 0948.7727.79
ADD : 62 Nguyễn Ngọc Lộc, F14,Q10