Em cần bán 1 máy iPhone 4S 32G trắng lock verizone
Model MD279LL
Serial Number C8PHQ00FDTFF
IMEI 99 000181 831454 4
Carrier Verizone 12.0
Version 5.1.1
Máy trắng like new 97%
Nguyên zin
Bao gồm hộp + sạc + cáp (không tai nghe) + sim ghép
Trùng 3 IMEI từ ngoài vào trong
Giá bán : 7tr
Liên hệ : 0909005671 - 15 Trương Quốc Dung P8 Q.Phú Nhuận