NẾU BẠN THÍCH ĐẦM NÀO LIÊN LẠC VỚI TỚ QUA 0909 000 215 NHE BẢO ĐẢM TẤT CẢ ĐỀU MỚI NHƯ HÌNH
1. ĐẦM HOA TÍM, HỞ LƯNG, NEW 95% - 150K
[IMG]
[/IMG]

2. ĐẦM VOAN NHẸ 100K

[IMG][/IMG]

3. ĐẦM HOA CÚP NGỰC 150K

[IMG][/IMG]
4.ĐÀM HOA NÂU 100K
[IMG][/IMG]
5.ĐẦM HOA SƠ MI HỒNG 150K
[IMG][/IMG]

6. ĐÀM BODY THUN PHỐI CHẤT DA Ở CỔ 150K
[IMG][/IMG]

7. ĐÀMBODY 100K

[IMG][/IMG]
8. ĐẦM HOA MARC, HƠI HỞ PHẦN NGỰC , SEXY 200K NEW 100%
[IMG][/IMG]

9. ĐÀM SỌC XANH 100K

[IMG][/IMG]
10. ĐÀM HOA MIKI NEW 95% 300K
[IMG][/IMG]
11.ĐÀM HOA 100K
[IMG][/IMG]
12. ĐÀM CAM 200K NEW 95%
[IMG][/IMG]
13.ĐÀM HOA TÍM NEW 95% 300K
[IMG][/IMG]
14.ĐÀM HOA 150K
[IMG][/IMG]
16. ĐẦM HOA XANH NEW 95%, 150K
[IMG][/IMG]

17. ĐẦM BI MIKI NEW 100%, 300K
[IMG][/IMG]

18. ĐẦM HOA MIKI NEW 100% 300K
[IMG][/IMG]

19. ĐÀM HOA NEW 100% 200K
[IMG][/IMG]

20. ĐẦM MARC NEW 95% 200K
[IMG][/IMG]

21. ĐẦM MARC NEW 95% 150K
[IMG][/IMG]

22. ĐẦM SƠ MI TAY CÁNH DƠI 150K
[IMG][/IMG]

23. ĐẦM SƠMI TAY CANH DOI 150K
[IMG][/IMG]

24.DẦM SƠMI SỌC HỒNG 150K
[IMG][/IMG]