Về bộ máy 400D - ra đi
400D tầm 10k shot - còn cứng - có điều da bị trầy - LCD bị noise nhẹ - vẫn thấy hình đươc bình thường, chỉ để màu đen mới thấy noise - để rẻ -- bán kèm vs grip tặng thêm cục pin cùi - grip cực mới đẹp - cả bộ 4tr (body 33 - grip 700 :X ko fix phiếc gì) - đi kèm có sạc zin và thẻ nhớ zin 2g
Len 18 55 cáp kiếc đầy đủ filter = 850 nofix (có mốc có bụi)
Len 38 70 ko bụi có cáp filter = 600 nofix
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]