FlexScan L331
Size:15"
Resolution:1024×768
Contrast:350:1
View Angle:140 degree 120 degree
Video Input:VGA
Color System:RGB Vertical Stripes
Dimensions:15.8"×13.5"×7.5

mọi người xem hình đánh giá nha mọi chức năng điều ok hết bao test 1 tuần hoàn tiền
giá màn hình : 300k ae vui vẻ tặng thêm bàn phím bên dưới thank
liên hệ : 01262620065
giao dịch tại : 30 đường 86 phường 10 quận 6