nay mình mới lên được vài e. up lên cho ae vô xem và tham khảo và hợp nhãn e nào có gì alo mình sẽ cho ae biết thêm chi tiết nhiều về e no hơn nha(thankyou)
ĐC: cầu vượt tân thới hiệp, ngay metro (quận 12)...
CALL:0937092969 GẶP TÙNG ANH (30T)
ms1: gà đều đỏ mồng chập, chân xanh 1kg150gam lai hơn 50%...


ms2: gà đều mật mồng cắt, chân xanh tích trắng 950gam lai 50%...


ms3: gà đều đỏ mồng dâu, chân trắng tích trắng, đuôi lao 840gam lai 75%...


ms4: gà vàng bông mồng chập, chân xanh 980gam lai 25%...


ms5: gà đều vàng mồng chập, chân xanh 920gam lai 25%...


ms6: gà ó mái lại mồng dâu chỉ thiên, chân vàng nghệ 1kg0,50gam lai 25% e này đóng án thiên bên chân trái nha...


ms7: gà đều lá cườm cứu, tích trắng chân xanh 960gam mỹ lai rừng...


ms8: gà chuối vàng mồng dâu, chân vàng thao 8 móng đen 1kg060gam lai 25%...


ms9: gà đều khét mồng chập, chân xanh, hầu bò 1kg0,60gam lai 25%...


ms10: gà đều lá tích trắng, chân xanh 840gam mỹ lai rừng...


ms11: gà chuối vàng mồng chập, chân trắng , tích trắng, mắt trắng, 8 móng đen thui, cựa đen 880gam lai 35%...