Cần bán :
Gà tre lai rừng nặng 1kg1 gần 1kg2.
Gà 11 tháng. chưa xuống lông, cự mạnh, bao zin 100%.
Chân 3 hàng vãy, có xuyên đao, và vãy phản hậu cả 2 chân.
Vãy tiền, vãy độ điều tốt.
Giá: 650k
Không nhật đặt gạch nha ae. ai mua thì đặt cọc vettel 50. hoặc ai tới trước thì bắt trước. AE thông cảm!

Tất cả điều bao zin 100%
SDT: 01678222722 (26t) AE nhan tin nha! dt minh hu loa roi
DC: tô ký, q12, tpHCM. Gần bến xe An Sương
AE up hộ trả lễ đầy đủ