Chào anh em,
Tình hình là mình được cho 1 em NX1000, do không có nhu cầu nên để lại cho anh em nào cần.
Tình trạng: fullbox, không thiếu 1 thứ gì. Số shot chụp