Cần Bán Dùm Thăng Anh Một Chú Gà Như Sau Đây . AE nào cần về đá hay Cản Mái Thì Liên Hệ : 0917829427 ( HÒa
Thông Tin Em 1kg8 giá đẻ e nó theo anh chủ mới la 700k ( Fix It xăng ) . Mình ở Quận 6 nha Gần Vòng Xoay Cây Gõ