Tình hình là dư 2 con Grandstream
Thông số kỹ thuật
Hỗ trợ giao thức
Hỗ trợ NAT sử dụng IETF STUN và symmetric RTP
Xử lý tín hiệu số
Cung cấp 1 cổng LAN và 1 giao tiếp FXS
Hỗ trợ tự động nhận tín hiệu
Tương thích
Kiểm soát vùng đệm
Hỗ trợ các chuẩn nén
Hỗ trợ những tính năng chuẩn của điện thoại
Hỗ trợ Layer
Định cấu hình
Hỗ trợ khác
Giá 1.000.000 vnd
Hiện còn 2 cái mới 100%. LH: Nguyen Quoc Huy, 843 Ba Dinh - P10 -Q8, Tel. 01286439006