1 album Tách Phông nóng hổi cho ace tham khảo

Bia_28x28 copy của DuyLiem, trên Flickr

00 copy của DuyLiem, trên Flickr

01 copy của DuyLiem, trên Flickr

02- copy của DuyLiem, trên Flickr

03copy của DuyLiem, trên Flickr

04 copy của DuyLiem, trên Flickr

05 copy của DuyLiem, trên Flickr

06- copy của DuyLiem, trên Flickr

07 copy của DuyLiem, trên Flickr

08- copy của DuyLiem, trên Flickr

09- copy của DuyLiem, trên Flickr

10 copy của DuyLiem, trên Flickr

11-copy của DuyLiem, trên Flickr

12 copy của DuyLiem, trên Flickr
thêm vài file vừa Design cho 1 nhạc sĩ các bạn tham khảo!

Ruot CD _02 copy của DuyLiem, trên Flickr

02_19x27 copy copy của DuyLiem, trên Flickr

Ruot CD copy của DuyLiem, trên Flickr

Đặc biệt mình sẽ hổ trợ cho bạn phần in ấn với giá rất mềm tại các Lab lớn nhất nhì Sài Gòn bạn nhé!