LIST MAIN :
- 01 ECS G31T-M9 . Giá : 450K .
- 01 ECS 945GCT-M2/1333 . Giá : 350K .
LIST CPU :
Cập nhật liên tục , Liên hệ sẽ có giá tốt .
ĐT : 0913132267