ms1 ;chuối lửa 9l8 tướng cao ráo,đặc gà,chân 2hang2 trơn .lối đá canh nạp tốc độ ,đá chân lớn miệng lông ok,gà zin chưa cắt lông nha ae.
giá bán;650k
ms2;gà chuối mồng lá 1k tướng cao ráo ,mặt cay đắng,chân trắng 2 hàng trơn sạch đẹp .nạp lùa ,sâu chân .đá po cực lớn.gà zin chưa dọn lông .
giá bán 650k